Historia Bractwa ORP Warszawa cz.I

 

Historia Bractwa ORP Warszawa cz.I

 

We wrześniu 1994 r. na cmentarzu Oksywskim spotkała się  grupa kadry zawodowej  z ORP Warszawa  by po raz ostatni pożegnać kolejnego, odchodzącego na "Wieczną Wachtę"  towarzysza wspólnej, marynarskiej służby na pokładzie Niszczyciela.

Na tym prywatnym, towarzyskim spotkaniu wszyscy jego uczestnicy jednomyślnie stwierdzili iż, należy się spotykać częściej a nie tylko po to by oddać cześć zmarłym kolegom.
Tak właśnie powstał pomysł zorganizowania się i takie były narodziny bractwa.
      Dzięki szczególnemu zaangażowaniu się w prace nad przygotowaniem zebrania organizacyjnego kolegów Baranowskiego, Laskowskiego, Miszewskiego, Bobińskiego i innych doszło do zorganizowanego spotkania już w dniu 17 grudnia 2000 r.


Grupa członków założycieli

Z obecnych została wyłoniona grupa inicjatywna, której zadaniem było podjęcie kroków niezbędnych do powołania stowarzyszenia, które będzie nosić nazwę "Bractwo ORP Warszawa"
      Postanowiono iż będzie to organizacja otwarta dla wszystkich odbywających służbę czynną oraz pozostających w rezerwie członków załóg stałych okrętów - niezależnie od posiadanego stopnia wojskowego i stanowiska służbowego a także dla sympatyków zarówno z kręgów wojskowych jak i osób cywilnych.
      Kierownictwo nad grupą inicjatywną objął Br. M. Miszewski, skład tej grupy był zmienny - poszczególni członkowie załóg obu okrętów (ORP Warszawa /1970-1986 i 1988/) włączali się spontanicznie w jej działania i dzięki temu w dniu 27 marca 2001 r. w Gdyni przy ulicy X. Czernickiego 124 doszło do zebrania założycielskiego na którym wybrany został Komitet Założycielski Bractwa ORP "Warszawa".

W skład Komitetu weszli Bracia:

  • A. Baranowski
  • B. Kacprowicz
  • M. Miszewski

Zebranie postanowiło że, głównymi zadaniami Bractwa będą :

  • Propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy o służbie i życiu codziennym załóg na Niszczycielach Rakietowych oraz innych typach okrętów Polskiej Marynarki Wojennej.
  • Zachowanie dla przyszłych pokoleń pamięci o historii tych okrętów
  • Integracja korpusów osobowych załóg i członków ich rodzin.

Szczegółowe cele Bractwa zostaną umieszczone w statucie Bractwa ORP Warszawa.

      Od tego czasu poczynaniami Bractwa, kieruje nowo wyłoniony zarząd przy współudziale Kapituły rekrutującej się z członków założycieli.

Nowo wybrany Zarząd Bractwa wyłonił ze swego grona prezesa w osobie br. Bogdana Kacprowicza. Postanowiono zachować dotychczasowe formy podejmowania decyzji zarządu, tzn. przy współpracy z Kapitułą Bractwa (system ten z powodzeniem działa do dzisiaj).
      Postanowiono iż Honorowym Prezesem Bractwa ORP Warszawa pozostanie po wsze czasy brat Jerzy Wójcik, - D-ca, który, od 25 listopada 1976 do dowodził kolejno obydwoma niszczycielami rakietowymi ORP Warszawa 275 i ORP Warszawa 271 Bractwo postanowiło nadać tytuł I honorowego członka Bractwa ORP Warszawa kontradmirałowi Maciejowi Węglewskiemu ówczesnemu Dowódcy 3FO.


Honorowy Prezes Bractwa
Kmdr rez. Jerzy Wójcik


I Honorowy członek Bractwa
w rozmowie z Honorowym Prezesem Stowarzyszenia


ZARZĄD


B. Kacprowicz


M. Miszewski


A. Baranowski


Zgodnie z uchwałą Zebrania Założycielskiego w okresie od marca do czerwca, wprowadzono zmiany dostosowujące statut do obowiązującego stanu prawnego i złożono w Sądzie Rejonowym w Gdańsku komplet dokumentów dotyczących rejestracji Bractwa.